Skip to main content


Pleybrug Arnhem

Sneller en helder contact met netwerk

OZOverbindzorg. Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. Maar ieder mens heeft bij die zorg ook anderen nodig, van zorgverleners tot mantelzorgers. Hoe verbind je al deze betrokken partijen en heb je jouw zorg in één overzicht? Hoe kun je overleggen over jouw zorg en zo de beste zorg krijgen? En hoe houd je zelf de regie over de zorg die jou geboden wordt?

OZOverbindzorg zorgt voor goede en duidelijke communicatie tussen zorgvragers en zorgverleners. Via een online netwerk kunnen zorgvragers, en hun eventuele mantelzorgers, op een makkelijke manier in contact komen met alle zorgverleners om hen heen. Een netwerk bestaat uit alle contacten van een cliënt met zijn of haar formele (huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijn, paramedici, thuiszorg) en informele (mantelzorgers) hulpverleners. Alle deelnemers binnen dat netwerk zijn en blijven op de hoogte van alle relevante informatie van en over de cliënt. VPTZ Midden Gelderland is een van de deelnemers van OZOverbindzorg.

Karin Ilbrink-Jutte, projectleider OZOverbindzorg

“Belangrijk hierbij is dat de cliënt centraal staat”, legt Karin Ilbrink-Jutten uit, projectleider in onder meer de Liemers. “De cliënt heeft de regie over het netwerk. Die bepaalt welke informatie er met wie gedeeld mag worden.”

Vanuit haar werk als praktijkmanager bij de huisartsenpraktijk zag oprichter Cindy Hobert zes jaar geleden dat steeds meer thuiswonende ouderen, steeds zwaardere zorg nodig hadden. Daarbij zijn diverse professionele zorgverleners betrokken. Die allemaal hun eigen dossiers bijhouden. Logisch, maar wel met als gevolg dat er veel onduidelijkheid is wie er nu precies betrokken is bij de zorg voor een persoon. Ook was er behoefte aan overleg tussen de deelnemers in het netwerk zonder dossiers te hoeven delen. Zorgverleners kunnen snel en makkelijk met elkaar in contact komen. Maar ook kunnen mantelzorgers een bericht sturen naar een huisarts of verpleegkundige. “Dat zorgt ook voor rust bij mantelzorgers. Zij worden overal bij betrokken en zijn op de hoogte wat er speelt.”

Karin: “Het is een samenwerkingsplatform. Alle deelnemers in het netwerk kunnen met elkaar communiceren. Ook is het netwerk van de cliënt goed in beeld gebracht. Dat levert tijdwinst op voor zorgprofessionals die vaak in de wacht staan als ze ergens over moeten bellen en weet men van elkaar wie wat doet.”

Nog geen zes jaar na de oprichting zitten er ruim 50.000 deelnemers in het systeem. In deze regio zijn afspraken gemaakt met Onze Huisartsen, de overkoepelende huisartsenorganisatie in Arnhem en omgeving. Huisartspraktijken in Arnhem, Doesburg, Duiven, Rheden en Westervoort en vele andere (zorg)organisaties werken al  met OZOverbindzorg.

Daar is VPTZ Midden Gelderland ook bij betrokken. De afdelingen in Doesburg en Duiven hebben al ervaringen met het systeem. Karin: “Een van de onderdelen is het pro-actieve zorgplan. Cliënten kunnen hier hun wensen invullen over hun levenseinde. Wat vindt hij of zij belangrijk. Bijvoorbeeld of iemand thuis wil sterven of in een hospice. De ervaring is dat cliënten hun grenzen verleggen.