Skip to main content


Kasteel Rosendael

Onze werkwijze

We geven ondersteuning aan mensen die thuis, in een verpleeghuis of een andere instelling willen sterven én aan hun mantelzorgers. Snel en zorgvuldig zetten wij de volgende stappen om de juiste ondersteuning aan te bieden.

Contact

Hulpvraag

Een coördinator bespreekt met u de wensen en mogelijkheden. Welke hulp is nodig en hoe vaak. Ook de afstemming met huisarts of thuiszorg komt aan bod.

Afspraken

Intake

Samen maken we afspraken over alle praktische zaken die er toe doen. Omdat elke situatie weer anders is, is dit altijd maatwerk.

'Er zijn'

Aandacht en zorg

Onze vrijwilligers zijn rustig en alert aanwezig voor een gesprek of om voor te lezen. Zij kunnen ook helpen met de toiletgang, met drinken of in stilte waken, al naargelang onderling is afgestemd. 

  

Nazorg

Hoe is het verlopen

Als de ondersteuning is geëindigd, nemen we contact met u op. We bespreken dan hoe onze aanwezigheid voor u is geweest en wat verder nodig is om het contact samen goed af te ronden.