Skip to main content


Koningsakker Arnhem

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hieronder hebben wij een lijst met veel gestelde vragen weergegeven. Klik op de vraag en het antwoord verschijnt er onder.

Antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem dan even contact met ons op.
We staan u graag te woord.

Heb ik een indicatie nodig van een arts?

Om onze hulp in te schakelen heeft u geen indicatie nodig.

Heb ik een keuze uit vrijwilligers?

In principe kiest u de vrijwilliger niet zelf. De coördinator bekijkt welke vrijwilliger het beste past bij u en uw situatie. Vaak worden meer vrijwilligers ingeschakeld, zeker als er meerdere keren per week hulp wordt verleend. Als u geen klik heeft met de vrijwilliger mag u dat natuurlijk aangeven.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?

Alle vrijwilligers volgen een introductietraining bij VPTZ. Wanneer zij de training hebben afgerond, zetten wij hen in bij de cliënten die zich bij ons hebben aangemeld. Onze vrijwilligers worden begeleid door de coördinatoren van VPTZ. Eenmaal aan het werk zijn er vele mogelijkheden tot vervolgopleidingen, waarvan de vrijwilligers regelmatig gebruik kunnen maken.

Hoe kan ik meer informatie of hulp aanvragen?

U kunt contact opnemen met onze organisaties via de centrale telefoonnummers. U krijgt dan een coördinator aan de lijn. Tijdens een vrijblijvende afspraak informeren we u over ons werk. Vaak is het prettig om in een vroeg stadium, d.w.z. wanneer de hulp nog niet direct nodig is, al met de coördinator kennis te maken en alle mogelijkheden te bepreken. Zodra u dan de hulp nodig heeft, kan dat snel worden geregeld.

Hoe lang kan ik gebruik maken van vrijwillige hulp?

Dat is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke wensen. Tijdens de inzet van vrijwilligers heeft de coördinator regelmatig contact met u. In nauw overleg wordt de inzet van vrijwilligers vastgesteld.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp?

Wij willen zoveel als mogelijk aan uw vraag tegemoet te komen. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers. Als de situatie van de cliënt en /of mantelzorgers verandert, kan de hulp gemakkelijk worden aangepast. Overigens kunt u ook voor één of enkele uren een vrijwilliger vragen.

Kan ik VPTZ ook inschakelen voor professionele zorg?

De hulp die VPTZ verleent, is gelijk aan mantelzorg. De zorg van thuiszorg staat daar los van. Onze hulp is altijd aanvullend op professionele zorg en mantelzorg. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Kan ik wel rekenen op een vrijwilliger?

Een vrijwilliger houdt zich aan zijn/haar afspraken. Het werk wordt op vrijwillige basis gedaan, maar is niet vrijblijvend.

Kunnen vrijwilligers ook 's nachts waken?

Vrijwilligers kunnen ook 's nachts komen. Indien u behoefte hebt aan nachthulp, kunt u hierover afspraken maken met de coördinator. Een nachtinzet van de vrijwilliger is meestal van 23.00 uur tot 's morgens 7.00 uur. De nachtinzet kan een waak- of slaapdienst zijn.

Waarom zou ik voor een vrijwilligersorganisatie kiezen?

Vrijwilligers hebben heel bewust voor dit werk gekozen. Ze hebben vaak ook zelf een dierbare verzorgd en verloren. Sommigen van hen zijn in de zorg werkzaam geweest of werken nog in de zorg. Aan de ondersteuning zijn voor u geen kosten verbonden.

Wanneer kan ik VPTZ inschakelen?

U kunt VPTZ inschakelen als u terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die u op een betrokken manier, verzorgt of bijstaat in deze moeilijke periode. De terminale fase duurt doorgaans drie maanden en kan worden verlengd tot zes maanden. Afhankelijk van de situatie kan de inzet soms langer duren dan zes maanden.

Wij zijn er ook voor mantelzorgers die even tijd voor zichzelf nodig hebben. Onze vrijwilligers nemen de ondersteuning dan een aantal uren van u over.

Wat als het niet klikt met een vrijwilliger?

Als het niet klikt tussen u en één van onze vrijwilligers, dan kunt u dit aangeven bij de coördinator. Die zoekt vervolgens naar een oplossing, door bijvoorbeeld een andere vrijwilliger te vragen de ondersteuning over te nemen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de hulp en ondersteuning die wordt gegeven door naasten zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Wat kost het inschakelen van VPTZ?

De hulp die wij geven is kosteloos. Zo u dat wilt kunt u een gift aan ons overmaken, op onze bankrekening. Onze organisaties hebben de ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Giften en donaties worden gebruikt voor scholing van de vrijwilligers en om jaarlijks iets aardigs voor hen te organiseren.

Welke ondersteuning biedt VPTZ?

De ondersteuning van VPTZ heeft een ander karakter dan de professionele zorg die de terminale patiënt krijgt. De vrijwilligers worden namelijk ingezet om bij de cliënt te zijn. De vrijwilliger is geen bezoeker; hij/zij stelt zich volledig in op de behoeften van de cliënt.
Het kan zijn dat de vrijwilliger zich bescheiden op de achtergrond houdt, wanneer de cliënt wil slapen of naar rust verlangt.  Ze kunnen ook samen praten, iets drinken of televisie kijken.

Wat betekenen de woorden Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg?

Vrijwilligers zijn mensen die zonder beloning iets voor de medemens doen.
Palliatief: 'pallium' is Latijn voor mantel. Een mantel zorgt voor bescherming.
Terminaal: het eindpunt van het leven; 'terminus' is Latijn voor eindpunt of grens.
Ondersteuning geven doen VPTZ-vrijwilligers door er te zijn voor een terminale patiënt. 

Handig voor meer informatie

Onderstaand een aantal links naar informatieve websites.