Skip to main content


Zicht op Doesburg

Statuten en reglementen

In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 van kracht is geworden, heeft het bestuur op 20 juli 2021 de statuten en het Huishoudelijk Reglement (HHR) aangepast.
Op 26 juli jl. is de akte van statutenwijziging bij de notaris getekend. De gewijzigde statuten en het aangepaste Huishoudelijk Reglement, waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd, treft u hierna aan.

Links naar de PDF-bestanden om te downloaden:

Klachtenregeling

Uitgangspunt van ons werk is dat we zo goed als mogelijk inspelen op de behoeften van cliënten en vrijwilligers. We doen er alles aan om teleurstelling te voorkomen. Mocht het toch zo zijn dat er klachten zijn dan kan men contact opnemen met de betreffende coördinator en met haar/hem naar een oplossing zoeken. Download via onderstaande button de complete procedure rondom klachtbehandeling.

Mocht u alsnog niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht richten tot de Klachtencommissie van VPTZ Nederland: klachtencommissie VPTZ Nederland.