Skip to main content


Kasteel Rosendael

Dory Reijmer, vrijwilliger

Met aandacht aanwezig zijn

De VPTZ-vrijwilliger ondersteunt mensen
die thuis - of in een verpleeghuis of andere instelling - willen sterven én hun mantelzorgers

De vrijwilliger biedt ondersteuning door:

  • te waken bij de terminale cliënt ('s nachts of overdag)
  • de cliënt te verzorgen (draaien in bed, helpen bij drinken, eten en dergelijke)
  • de mantelzorger te ondersteunen
  • te luisteren zonder oordeel
  • eventuele veranderingen te signaleren en door te geven aan de professionele zorg

Met deze ondersteuning maken we het voor de cliënt zo comfortabel mogelijk. De mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld de mogelijkheid even rustig te slapen, boodschappen te doen of gewoon even tot rust te komen.

Stelregel is dat de vrijwilligers doen wat anders door de mantelzorgers zou zijn gedaan, afgezien van huishoudelijke taken. De vrijwilligers verrichten geen medische en verpleegkundige taken.

Omvang en duur van de ondersteuning hangen af van de behoefte en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Afspraken hierover worden in overleg gemaakt.