Skip to main content


Uiterwaarden rivierengebied

Vrijwilligersbijeenkomst in Wageningen

'Er zijn'

Door beschikbaar te zijn voor lichte zorgtaken biedt de VPTZ-vrijwilliger ondersteuning bij u thuis, in een verpleeghuis of een andere instelling.

Dit betreft situaties waarin mantelzorgers iemand in hun midden hebben in de palliatieve terminale levensfase. Deze ondersteuning is van onschatbare waarde. Gewoon 'er zijn' geeft mantelzorgers en terminaal zieken het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Door jouw aanwezigheid kunnen mantelzorgers, of andere betrokkenen even op adem komen.

Wat doe je als vrijwilliger
Als vrijwilliger bied je ondersteuning door nabij en betrokken te zijn. Je geeft aandacht door een luisterend oor te hebben, een praatje te maken over alledaagse dingen, maar ook over hetgeen de zieke bezig houdt. De ondersteuning kan ook bestaan uit het verzorgen van koffie/thee of een klein hapje klaarmaken, helpen bij het eten en drinken, bij het lopen of licht verzorgende taken zoals draaien in bed of de zieke naar de po-stoel brengen en waken.

Het beeld van onze vrijwilliger
Een vrijwilliger is iemand die een warme en persoonlijke betrokkenheid voelt bij de medemens; die in staat is met een open, niet-oordelende en respectvolle houding met een ander kan omgaan; die kan luisteren, kijken en voelen om af te stemmen op de ander en kan inschatten wat nodig is. De vrijwilliger is een evenwichtige persoonlijkheid die zich in steeds wisselende gezins- en leefsituaties weet aan te passen en zelfstandig kan werken. De vrijwilliger kan een of meerdere dagdelen (ochtend, middag, avond of nacht) beschikbaar zijn om ingezet te worden. 

Wat bieden we jou?
Het bieden van ondersteuning in de palliatieve terminale zorg geeft vrijwilligers voldoening. Het is betekenis- en zinvol werk waar veel waardering voor is. We horen vaak van onze vrijwilligers dat de ontmoetingen hun leven verrijkt. Voordat je als vrijwilliger wordt ingezet, start je met een introductietraining van een aantal dagdelen en een praktijkles. Daarnaast loop je mee met een ervaren vrijwilliger.

Wat kun je verder van ons verwachten?
- verdiepingscursussen aangeboden door VPTZ Nederland
- huiskamerbijeenkomsten waarin ruimte is voor uitwisseling van ervaringen
- themabijeenkomsten
- evaluatie van afgesloten inzetten
- begeleiding door de coördinator(en)
- jaarlijkse vrijwilligersdag