Skip to main content


Koningsakker Arnhem

Nieuwe vrijwilligerscoördinator VPTZ Arnhem

Sinds 1 januari jl. is Gert van Kooten als nieuwe vrijwilligerscoördinator bij VPTZ Arnhem werkzaam. Hij volgt Agnes Weijmer op die eind 2023 afscheid heeft genomen. Hij maakt het team dat verder bestaat uit Elly Schoofs en Ruud Steen weer voltallig. Hieronder stelt hij zich voor.

Mijn naam is Gert van Kooten, ik ben 68 jaar en sinds april 2023 ben ik vrijwilliger bij VPTZ Arnhem. Vanaf 1 jan. 2024 ben ik ook als coördinator actief.
Ik heb op 21 jarige leeftijd mijn vrouw verloren en ik heb lang tijd nodig gehad om dit te verwerken. Het heeft mijn leven sterk beïnvloed. Door deze ervaring heb ik veel belangstelling voor rouw en verlies gekregen. Verwerking is geen eenmalig iets, maar moet in de loop der tijd telkens weer opnieuw een plekje krijgen is mijn ervaring. Het verklaart voor een groot deel dat ik nu als vrijwilliger actief wil zijn bij het VPTZ.

Ik woon in de wijk Schuytgraaf, Arnhem Zuid en deel mijn leven inmiddels al 35 jaar met mijn vrouw Sheila. Wij hebben een zoon van 24 die recent het huis uit is en een dochter van 26 die we net voor een half jaar hebben uitgezwaaid naar Thailand voor stage. Aan beide zijn we nog aan het wennen.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen, ben ik lid van de filmclub, ik wandel regelmatig en last but nog least heb ik een seizoenkaart van Vitesse.

                                       

Vrijwilligerscoördinator Gert van Kooten 

Sinds 1,5 jaar ben ik met pensioen. Daarvoor ben ik vooral werkzaam geweest als hulpverlener o.a. in de verslavingszorg en als jeugdhulpverlener (crisisopvang), als re-integratiemedewerker en de laatste 8 jaar als WMO consulent.

Kort na mijn pensioen heb ik de tijd genomen om na te denken over wat ik wil gaan doen waarna ik al snel uitkwam bij VPTZ.
In de afgelopen periode ben ik eenmaal kort ingezet en ben ik daarna een langere periode van 2 maanden betrokken geweest. Dat is een bijzondere ervaring geworden waarbij ik Henk heb mogen leren kennen en afscheid heb mogen nemen.

Verder ben ik voor één dag in de week actief als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland.

Mijn wens is mijn leven zinvol in te vullen en iets te betekenen voor mijn medemens. Er te zijn voor een ander. In die zin sluit mijn vrijwilligerswerk aan bij wat ik al veel langere tijd doe in mijn leven.
Als coördinator hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan:

  • Ons met z’n allen te kunnen inzetten voor onze medemens
  • Oog te hebben voor elkaar
  • Het kunnen delen van ervaringen tijdens de bijeenkomsten