Skip to main content


Park Sonsbeek Arnhem

VPTZ-Arnhem

Bestuurssamenstelling
De heer Eric van der Vet, voorzitter
De heer Stijn Mattheij, penningmeester (waarnemend)
Mevrouw Laura Kaiser, lid,
De heer Joop Oor, lid
De heer Geert Huisman, lid

Beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid om reden dat het vrijwilligerswerk betreft.

Doelstelling
VPTZ Arnhem heeft als doel om aandacht en ondersteuning te bieden aan een ieder in de laatste levensfase en aan diens naasten met name om deze laatsten verlichting te bieden in hun mantelzorgtaken. 

VPTZ Arnhem is opgericht in 1983 met als doel om cliënten in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Het is een stichting met vijf bestuursleden, een algemeen coördinator, drie vrijwilligers-coördinatoren en een team van vrijwilligers die beschikbaar zijn voor ondersteuning. Gemeente Arnhem is haar werkgebied.

VPTZ Arnhem is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers en lid van VPTZ Nederland. Deze biedt alle aangesloten organisaties bestuurlijke en inhoudelijke ondersteuning en verzorgt ook scholingen voor de vrijwilligers.

De VPTZ Arnhem participeert in het Arnhems Mantelzorgakkoord en Voor Elkaar in Arnhem.

Het werk van VPTZ Arnhem wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met een tegemoetkoming in de kosten, alsook door een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Arnhem. Daarnaast door giften van particulieren.

Algemeen Coördinator Arnhem

Het bestuur werkt nauw samen met de algemeen coördinator Dolf Mulder, die de verbinding vormt met de coördinatoren en hun vrijwilligers. Tevens onderhoudt hij de externe contacten.