Skip to main content


Zicht op Doesburg

VPTZ Midden Gelderland

Het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Midden Gelderland bestaat uit de volgende leden. 

Annette Augustijn
Dorothe Bakx - van Koolwijk
Peter Teunissen
Klaas Muller
Els Risseeuw
Gerrie Gies

Algemeen Coördinator Midden Gelderland

Het bestuur werkt nauw samen met de algemeen coördinator Saskia Hofman, die de verbinding vormt met de coördinatoren en hun vrijwilligers. Tevens onderhoudt zij de externe contacten.

Organisatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Midden Gelderland heeft de volgende vier lokale afdelingen:

  • Doesburg-Angerlo e.o.
  • Duiven-Westervoort
  • Rheden-Rozendaal
  • Zevenaar-Rijnwaarden-Didam e.o.

VPTZ Midden Gelderland is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ Nederland. Het landelijk steunpunt is in 1984 opgericht. Inmiddels zijn er bijna 200 organisaties aangesloten met ongeveer 12.000 vrijwilligers. Ook de vrijwilligers van hospices en Bijna-Thuis-Huizen zijn bij VPTZ NL aangesloten. Kijk voor meer informatie over VPTZ NL op www.vptz.nl.

VPTZ Midden Gelderland is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Regio Arnhem en de Liemers. Binnen dit Netwerk zorgen professionele- en vrijwilligersorganisaties er met elkaar voor dat ieder mens in de regio Arnhem en de Liemers toegang heeft tot eenduidige informatie over en het aanbod van palliatieve zorg. Zij streven de best mogelijke zorg en ondersteuning na, waarbij de mens zelf regie voert en hierin op een passende wijze wordt ondersteund.

Het werk van VPTZ Midden Gelderland wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met een tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast door donaties en giften van organisaties en particulieren.

Ontstaansgeschiedenis

De Stichting vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland is op 22 februari 2005 opgericht als Stichting Samenwerkende Organisaties Vrijwilligers Terminale Zorg Regio Arnhem en kreeg op 4 december 2008 haar huidige naam. Naast de huidige deelnemers deden ook de VPTZ-organisaties in Arnhem, Over-Betuwe en Lingewaard mee aan dit samenwerkingsverband, doch om hun moverende reden is dit lidmaatschap weer beëindigd.

In 2016 besloten de drie resterende partijen Stichting VTZ Doesburg, Stichting Omega uit Rheden-Rozendaal en VPTZ De Liemers intensief samen te werken en de contouren voor een nieuwe organisatie in een voorstel uit te werken. In mei 2017 hebben de besturen van deze drie organisatie hun baten, lasten, activiteiten en vermogen overgedragen aan de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland en hun stichtingen ontbonden.

Per 1 juni 2017 is de overdracht een feit en besluit de nieuwe organisatie tot een fusie met Stichting Hospice Martinus. Op 13 oktober 2017 is deze fusie afgerond en kan aan een gezonde, professionele organisatie, die over circa 65 betrokken en goed opgeleide vrijwilligers in de regio Midden Gelderland beschikt, verder worden gewerkt om de palliatieve en terminale cliënten waar nodig te ondersteunen.

In 2019 zijn VPTZ Arnhem en VPTZ Midden Gelderland op het gebied van pr. en communicatie weer intensief gaan samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwsbrief die gezamenlijk wordt gepubliceerd, de informatiebijeenkomst voor het werven van vrijwilligers op 13 februari 2020, het ontwikkelen van deze gezamenlijke website en het symposium 'Samen er Zijn' dat op 27 september 2022 samen met Thuiszorgorganisatie STMG is georganiseerd.

In 2023 hebben de besturen van VPTZ Arnhem en VPTZ Midden Gelderland het projectplan Samenwerking 2e fase vastgesteld. Belangrijkste onderdeel van deze fase is de integratie van de werkzaamheden van beide algemeen coördinatoren op een gezamenlijke werkplek. Ook de integratie van systemen, beleids- en jaarplannen zal in 2024 plaatsvinden.