Skip to main content


Park Sonsbeek Arnhem

ANBI registraties

Stichting Palliatieve Terminale Zorg Arnhem is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN 815815141

De Steunstichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Arnhem is sinds 4 november 2013 door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN 9672345

Dit betekent dat de volgende fiscale faciliteiten gelden:

  • Voor een donateur zijn de giften aan VPTZ voor de inkomsten- of de vennootschapsbelasting aftrekbaar;
  • Wij hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen of schenkingen;
  • Bedragen die VPTZ zelf uitkeert in het algemeen belang, zijn bij de verkrijger daarvan vrijgesteld van schenkingsrecht.

Contactgegevens
Akkerwindestraat 1-109
6832 CR Arnhem
Telefoon 06-1495 1013

Helpt u ons mee?

U kunt het werk van VPTZ Arnhem ondersteunen door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL29ABNA0534319009 ten name van VPTZ Arnhem, onder vermelding van 'gift' en eventueel uw naam en adres.
Iedere bijdrage is van harte welkom en zorgt dat wij ons werk kunnen blijven doen!