Skip to main content


Pleybrug Arnhem

Hospice Rozenheuvel in Rozendaal en VPTZ

Arnhem en Midden Gelderland hebben de gesprekken hervat om samen te werken in de palliatieve en terminale zorg. Door corona hebben de voorbereidingen voor deze samenwerking een tijdje stilgelegen, maar zoals het er nu naar uitziet, gaan begin volgend jaar de eerste vrijwilligers van Hospice Rozenheuvel aan het werk met dit project. Bij VPTZ Arnhem zit beleidscoördinator Dolf Mulder in de werkgroep, namens VPTZ Midden Gelderland praat algemeen coördinator Saskia Hofman mee en Hospice Rozenheuvel wordt vertegenwoordigd door zorgcoördinator Lonja Koster.

Zorgcoördinator Lonja Koster

Lonja werkt sinds 1 januari 2020 bij Hospice Rozenheuvel van het Leger des Heils. Hiervoor werkte ze tien jaar als oncologieverpleegkundige in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, om vervolgens de overstap te maken naar Buurtzorg. Hier verleende ze als wijkverpleegkundige ook palliatieve zorg. Daar kwam ze regelmatig in contact met VPTZ. “Een geweldige organisatie”, meent ze oprecht. “Ik heb vaak meegemaakt hoe waardevol hun werk is. Door hen komen mantelzorgers even tot rust. Ze weten dat er iemand in huis is en ze staan er niet alleen voor.“ Ze vindt het dan ook ontzettend belangrijk dat zorgverleners, zoals thuiszorg en huisartsen, patiënten in de wijk goed voorlichten wat de mogelijkheden zijn in het laatste stukje van hun leven. “Mensen moeten kunnen kiezen wat het beste bij hen past. Alle opties daarbij zijn goed. Als iemand met een uitgebreid netwerk en met behulp van de thuiszorg en VPTZ thuis wil sterven, dat is prima. Maar er zijn ook mensen die alleen zijn of een complex ziektebeeld hebben, voor wie het lastig is om thuis te sterven. Dan komt bijvoorbeeld een hospice in beeld.”                                                                    

De samenwerking tussen Hospice Rozenheuvel en VPTZ moet de drempel verlagen tussen het hospice en de thuissituatie. Het project is vooral gericht op het voorstadium van een opname in het hospice. Bijvoorbeeld als iemand tijdelijk op een wachtlijst komt te staan omdat de tien beschikbare plekken in het hospice bezet zijn. Daarnaast komt het incidenteel voor dat iemand vanuit het hospice naar huis gaat, maar nog wel veel aanvullende zorg nodig heeft. Lonja: “In beide situaties is het fijn als mensen thuis en in het hospice dezelfde gezichten terugzien. Ze worden vaak toch al omringd door zoveel wisselende zorgverleners en vrijwilligers.”       

De bedoeling is dat het project begin volgend jaar van start gaat met vier vrijwilligers van Hospice Rozenheuvel die zich hiervoor hebben aangemeld. Zij volgen eerst de basiscursus die alle vrijwilligers van VPTZ krijgen. Vervolgens worden zij ingezet bij mensen thuis die wachten op een plekje in het hospice of, in een uitzonderlijk geval, weer naar huis gaan. Lonja: “Voor onze gasten voelt het veiliger en vertrouwder als ze zowel thuis als in het hospice door dezelfde vrijwilliger worden geholpen.”