Skip to main content


Pleybrug Arnhem

Meer aandacht en zorg

voor elkaar is heel gezond. “Iedereen heeft recht op goede palliatieve zorg. Er moet altijd iemand beschikbaar zijn om een palliatieve patiënt en zijn naasten te ondersteunen, waarbij ze zoveel mogelijk de eigen regie in handen houden of ondersteund worden. Er zijn zoveel partijen die zorg verlenen, die vaak niet van elkaar weten wie wat doet. Daar moet meer verbinding komen, meer overleg. We moeten niet naast, maar mét elkaar werken om samen de beste zorg te verlenen.”

Interim coördinator Bo van Aalst 

Bo van Aalst is sinds 1 januari interim coördinator bij het Palliatieve Netwerk Arnhem en de Liemers. Ze is afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener en heeft verander- en kwaliteitsmanagement gevolgd. In haar werk heeft ze veel ervaring opgedaan in gezinsbegeleiding bij onder andere rouw en ziekte. Daarbij heeft ze, mede door enkele heftige persoonlijke omstandigheden, veel affiniteit met palliatieve zorg. Die zorg kan beter, merkte ze uit die persoonlijke ervaringen. “Meer vanuit holistisch denken. Niet alleen benaderen vanuit de medische hoek, maar daarbij ook de psychische, spirituele en sociale aspecten betrekken.”

Ze heeft haar eigen Praktijk Bo opgezet, waarbij ze op verschillende manieren betrokken en inzetbaar is in de zorg. Kernwoord daarbij is verbinding, contact maken met anderen om door samenwerking beter te presteren. Die verbinding zoekt ze ook bij alle partners van het Palliatieve Netwerk Arnhem en de Liemers. “Bij palliatieve zorg zijn veel partijen betrokken, huisartsen, gezondheidszorg, thuiszorg en het sociaal domein. Maar ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn gelijkwaardige partners. Het is belangrijk dat die goed samenwerken, maar ze moeten van elkaar ook weten wat ze doen. Daarom is een netwerk zo belangrijk. Je ziet elkaar, spreekt elkaar, kunt gezamenlijke projecten opzetten en scholing regelen.”

VPTZ is een van de partners van het netwerk. “De VPTZ doet goed werk. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de zorg. Zo zorgt de inzet van VPTZ voor rust bij patiënt en mantelzorgers. Het is fijn als je weet dat een vrijwilliger jou ondersteunt, zodat jij boodschappen kunt doen of even kunt ontspannen.”

Bo denkt dat de rol van vrijwilligers steeds belangrijker wordt. “Het is heel gezond als we meer aandacht voor elkaar hebben en voor elkaar zorgen. Dat hoeft geen dagtaak te zijn. Dat kan ook iets kleins zijn, een boodschap doen of een luisterend oor. Hoe is mooi om te zeggen: ik heb tijd en ruimte en wil als vrijwilliger iets doen in de palliatieve en terminale zorg. En dat kan ook dichtbij huis.”

Bo vindt dat iedere deelnemer aan het netwerk even belangrijk is. “Er mag binnen het netwerk geen hiërarchische indeling zijn van professionele zorgverleners en vrijwilligers. Iedereen moet een stem hebben om met elkaar goede zorg te regelen.”

Voor het Palliatieve Netwerk Arnhem en de Liemers werkt ze aan een advies voor de toekomst. “Waar staan we en hoe kunnen we met elkaar de palliatieve zorg verbeteren? Daarbij is zelfreflectie belangrijk, maar we moeten ook bij elkaar naar binnen kunnen kijken. Als je wilt bouwen met elkaar, is het fijn te weten, waar iedereen staat.”