Skip to main content


Koningsakker Arnhem

"Kun je uit de hemel vallen?"

Een prikkelende vraag die iets aangeeft over het thema van een boeiende bijeenkomst die op 16 mei jl. plaats vond. Een bijeenkomst onder leiding van SIZA-medewerkers Klasien Opgenoort en Janny Wegereef met een aantal vrijwilligers van VPTZ Arnhem.

Al jarenlang bieden vrijwilligers van VPTZ Arnhem ondersteuning op een paar locaties van SIZA (‘s Koonings Jaght en Rijkerswoerd). Goed dus om af en toe bij elkaar te komen en ervaringen te bespreken. Thema van de bijeenkomst was de vraag wat mensen met een verstandelijke beperking voor begrip hebben van de dood en hoe zij rouwen. Dat is niet zo eenvoudig om te beantwoorden en onder andere afhankelijk van de mate van de beperking.

SIZA-medewerkers Klasien Opgenoort en Janny Wegereef

Waar het in de kern op neer komt is dat je je afvraagt hoe iemand de wereld om zich heen ervaart; dat je goed kijkt wie iemand is en nodig heeft, zodat je er optimaal voor iemand kan zijn. Ook wanneer diens levenseinde nabij is.