Skip to main content


Koningsakker Arnhem

Samenspel tussen professionals en vrijwilligers

was het thema van het Symposium ‘Samen er Zijn’. Dit ligt al weer even achter ons. De vraag is nu hoe blijven we hier verder aan bouwen. In gesprek met algemeen coördinator Dolf Mulder (VPTZ Arnhem) blikt Bo van Aalst (Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers) terug maar vooral vooruit. 

- Hoe kijk je terug op de symposium en wat neem je er van mee?

“Positief en prettig. Goed om elkaar opnieuw te treffen, verbinding te ervaring en op een aantal inhoudelijke thema’s kennis op te doen en daarin de samenwerking op te zoeken. Belangrijk om de brug tussen palliatieve zorg door professionals en vrijwilligers verder te bouwen en te verstevigen. De inzet van vrijwilligers vormt een belangrijke bouwsteen en wellicht zelfs een fundament.“

- Hoe schat je de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in? Wat neem jij daar van waar vanuit jouw functie?

“Ik denk dat hier nog veel verbetering mogelijk is. In de toekomst vraagt dit aandacht. Meer focus vanuit de palliatieve zorg op de organisatie van ondersteuning en binnen het kader van passende zorg in regionale en lokale netwerken. “

- Wiens verantwoordelijkheid is het de samenwerking tussen vrijwilligers (en mantelzorgers) en professionals te verbeteren?

“Dat is een verantwoordelijk van iedere partij en iedere professional werkzaam in zorg en welzijn. We zijn samen nodig voor passende ondersteuning en/of zorg. “

Coördinator Bo van Aalst

- Wat voor urgentie beleef jij bij dit thema?

“Hoog. Zeker gezien de toekomst. De urgentie op verbeteringen in zorg voor kwetsbare doelgroepen met chronische en levensbedreigende aandoeningen is groot. Mensen worden steeds ouder, hebben meer chronische aandoeningen, zorgkosten stijgen en personeel is schaars.“

- Een rapport als ‘Anders Leven en Zorgen’ (2022) van Raad Volksgezondheid & Samenleving benadrukt dat gezien de personeelsschaarste de samenwerking tussen verleners van (semi-)formele en -informele zorg verstevigt en minder vrijblijvend zal moeten worden. Dit vergt van beroepskrachten meer bereidheid om samen te werken met het netwerk van hulpvragers en vrijwilligersorganisaties. Wat zie je als kansen en mogelijkheden hiervoor?

“De lokale structuren die er al zijn zie ik als belangrijke kans. Laten we vooral benutten wat er al is, de verbinding opzoeken en kiezen voor versterken. De synergie tussen de partijen bevorderen. Vanuit het Netwerk krijgt dit expliciet aandacht in ons meerjarenplan 2023-2026.”

- Durf je een stip op de horizon te zetten?

“Over drie jaar heeft iedere professional en vrijwilliger werkzaam in de palliatieve zorg de kans gehad/gekregen om deskundigheid en vaardigheden eigen te maken op het gebied van toekomstige zorgplanning palliatieve zorg. Professionals en vrijwilligers zijn uitgenodigd tot een bewustwordingsproces waarin passende palliatieve ondersteuning en/of zorg, in samenwerking met elkaar, centraal staat. Er is een breed ondersteunings- en scholingsaanbod beschikbaar. “

- Laten we de komende tijd bespreken wat hier concreet voor nodig is en er werk van maken. Dank !