Skip to main content


Koningsakker Arnhem

Met ingang van dit studiejaar

verzorgen onze vrijwilligers weer gastlessen bij de BBL-opleiding Verzorgende-IG opleiding bij ROC Rijn IJssel in Arnhem. Na een praktijkperiode wordt deze afgesloten met o.a. onze gastlessen, waarin vrijwilligers aan de hand van praktijksituaties  vertellen over de ondersteuning die gegeven wordt aan de mantelzorger/en of cliënt.

Op deze manier krijgen aanstaande zorgmedewerkers een goed inkijkje in wat de informele zorg door de VPTZ-vrijwilliger toevoegt voor mensen die hun levenseinde naderen en hun mantelzorgers. Zij kunnen nu mantelzorgers op de ondersteuningsmogelijkheden van de VPTZ wijzen en hen helpen bij het leggen van contact.

Een aantal enthousiaste vrijwilligers van VPTZ Midden Gelderland en VPTZ Arnhem verzorgen deze gastlessen. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring spreken en een goed beeld geven van wat deze ondersteuning inhoudt.

De eerste gastles is inmiddels gegeven. Vrijwilligerscoördinator Elly Schoofs van VPTZ Arnhem die de les verzorgde, vertelt dat het al snel een levendige uitwisseling werd met veel concrete vragen over onze manier van mantelzorgondersteuning.

Graag verzorgen wij tevens gastlessen voor andere opleidingen, trainingen/cursussen en instellingen in regio Arnhem en Liemers.

Heeft u interesse en wilt u nadere informatie neem dan contact op met: Dolf Mulder, Algemeen coördinator VPTZ Arnhem, 06 1495 1013