Skip to main content


Uiterwaarden rivierengebied

1 december 2021 is Agnes Weijmer

gestart als vrijwilligerscoördinator bij VPTZ Arnhem. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. We vroegen naar haar motieven voor deze stap en de eerste indrukken die ze in dit werk heeft opgedaan. Met een achtergrond in het maatschappelijk werk en systeemtherapie sloot ze haar werkzame leven af als lid van een wijkteam. Hier is ze de laatste vijf jaar voor haar pensioen werkzaam geweest. Vanuit dit werk is ze er mee vertrouwd met mensen in hun thuissituatie af te stemmen wat goed voor hen is.

Agnes wilde na haar pensionering niet alleen maar leuke dingen doen, maar zich ook nog ergens nuttig maken en maatschappelijk bezig blijven. Tijdens haar oriëntatie naar geschikt vrijwilligerswerk raakte ze enthousiast over de doelstelling van VPTZ, namelijk om mensen te ondersteunen in hun laatste levensfase. Ze heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is dat deze steun er is en heeft  ze drie mensen intensief  kunnen bijstaan in hun laatste fase, namelijk een zeer dierbare vriendin, haar geliefde zus en haar moeder. Naast het verdriet heeft ze daar ook mooie herinneringen aan omdat haar dierbaren hun leven op een menselijke en waardevolle manier hebben kunnen afsluiten. 

                         

Vrijwilligerscoördinator Agnes Weijmer (midden)

Het trof dat er bij de aanvang van Agnes’ inzet een vrijwilligersbijeenkomst was en wederzijds kennis kon worden gemaakt. Tijdens haar eerste dienst stond de telefoon niet stil en heeft ze drie inzetten kunnen afspreken, natuurlijk altijd dankzij de spontane bereidwilligheid van de vrijwilligers.

Agnes ervaart dat de mensen die voor VPTZ werken open en betrokken zijn en dat maakt dat ze het prettig vindt voor VPTZ te werken, want je moet het toch samen doen. De spontane bereidwilligheid van de vrijwilligers om ingezet te worden wanneer het nodig is raakt haar. Zonder deze inzet zou VPTZ ook niet kunnen bestaan.

Ze merkt ook dat velen het betreuren dat er door de pandemie een terugloop is in vrijwilligers en in aanvragen. Wil VPTZ bestaansrecht houden dan moet hier wel verandering in komen en Agnes wil graag een bijdrage leveren VPTZ weer opnieuw op de kaart te zetten na de pandemie. Eigenlijk is dit een continu proces hier aandacht aan te blijven besteden en kenbaar te blijven maken wat je als VPTZ kunt betekenen in de laatste levensfase van mensen. 

De  voldoening in het werk haalt Agnes uit de mooie doelstelling van de organisatie en in het hier met elkaar voor gaan staan. Het goed en prettig kunnen samenwerken en het plezier en de voldoening wat dit geeft is hierbij de drijfveer van Agnes om te kiezen voor dit werk.